Työnohjaus - luonto ympäristönä

Pekan Polun työnohjaus on toiminnallista. Se tapahtuu luonnossa tai joskus myös sisällä. Käytän apuna NLP-lähtöisiä menetelmiä sekä valokuvaa.

Työnohjaus on yksilön tai ryhmän perustehtävän äärellä tapahtuvaa päämäärätietoista työskentelyä. Työnohjauksessa työnohjaaja auttaa yksilöä tai ryhmää löytämään omaan työhönsä uusia näkökulmia, rakenteita, toimintamalleja. Työnohjaaja on aktiivinen fasilitaattori, mentori, coach, valmentaja tai opettaja – tilanteen mukaan. Nykyaikainen työnohjaus käyttää monia eri käyttöteorioita. Erityisesti siinä painottuu tutkiva työote. Työnohjaaja ei tule valmiiden vastausten kanssa, vaan tukee aktiivisen vuorovaikutuksen kautta ohjattavaa/ia löytämään itse ratkaisuja mahdollisimman käytännönläheisesti. Työnohjaus kestää sovitun ajan, sille on asetettu tietyt päämäärät ja tavoitteet, joiden toteutumista aika ajoin sovitusti seurataan.

Työnohjaus rakennetaan asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. 

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 1995 alkaen. Olen suorittanut Esimiesten ja johdon työnohjaaja-tutkinnon (STORY) Johtamistaidon Opistolla (MIF Oy) vuonna 2002. Lisäksi valmistuin työnohjaajakouluttajaksi 2016 (STOry). Työtapani sisältää elementtejä NLP-ajattelusta, toiminnallisista, kehollisista ja narratiivisista menetelmistä. Työnohjaus sopii niin ryhmille kuin yksilöille. Työnohjaukseni perustuu systeemiseen näkemykseen ja sen viitekehyksinä toimivat lähinnä psykodynaaminen ja sosiaalis-konstruktiivinen näkökulma. Toimin myös työnohjaajakoulutuksissa kouluttajana.

Työnohjauksen hinta:

  • yksilöohjaus  90 min kerta 100euroa (sis. alv 24%)
  • ryhmäohjaus 2 h kerta 250 euroa (sis. alv 24%)