Stressin hallintaa kehollisesti: TRE, Tension and Trauma Release Excercies

TRE – Tension and Trauma Release Excercises on David Bercelin luoma menetelmä kehossa olevien jännitteiden, stressitilojen ja traumojen poistamiseen. Se perustuu kehon luontaiseen tapaan vapautua stressistä tärinän avulla. TRE-tunti koostuu alkuvenyttelystä, jännitteiden purkusessiosta ja loppureflektoinnista. Menetelmän taustalla on polyvagaaliteoria, joka ilmentää sympaattisen ja parasympaattisen hermoston toimintaa ja sitä, miten traumatila purkautuu ja kehollinen läsnäolo mahdollistuu.

TRE-tunti 50 euroa (sis.alv) – aika varattavissa ajanvarausjärjestelmän kautta. Tunnilla tehdään myös integroituja Shindo-TRE-harjoituksia.