Stressin hallintaa kehollisesti: Shindo-Jomon

Keho ja mieli muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Puhuttaessa kehollisista menetelmistä tehdään jo erottelua mielen ja kehon välille. Kehollisuus tarkoittaa tässä menetelmää, jossa puhetta on vähän ja toimintaa enemmän. Kehollisessa työskentelyssä vaikutetaan kehoon. Kehossa tapahtuvat aineenvaihdunnalliset ja kinesteettiset muutokset vaikuttavat hermostollisesti ja hormonaalisesti eri elimiin ja aivoihin. Tätä kautta mieli saa uusia mahdollisuuksia toimia. Kehon toiminnasta on julkaistu paljon uusia tutkimuksia, joissa kerrotaan lihaskalvojen rakenteesta ja keskinäisistä suhteista. Kehotietoisuus terminä on tullut esille tietoisen läsnäolon (mindfulness) ajattelun päivittämänä. Hermosto, lihakset, aistireseptorit, erilaisten ärsykkeiden viestin kulkeminen hermostossa ja niiden käsittely aivoissa ovat olleet monissa tutkimuksissa mielenkiinnon kohteena. Paljon uutta tietoa ihmiskehon monimutkaisesta toiminnasta on saatu esille. Perusteet kehollisten menetelmien, meditaation, rentoutumisen, venyttelyn ja hoitojen vaikutuksille ovat alkaneet saada tieteellistä tutkimustietoa tuekseen.

RENTOUTUS JA VENYTTELY

Shindo on japanilaisen Kazuko Kuratomin kehittämä kehon rentoutus- ja hoitomenetelmä, joka perustuu rauhallisiin venytyksiin ja lisäksi se sisältää runsaasti erilaisia hoitoja. Shindo poikkeaa muista samoja perusvenytyksiä käyttävistä menetelmistä (esim. Makko Ho) tehokkaiden hoitojen ja arvostavan hoidollisen kosketuksen käytössä. Venytyksiin liitetyissä tuennoissa ja hoidoissa vaikutetaan kehon keskeisiin lihastoimintoketjuihin (faskioihin, myofaskiaalisiin meridiaaneihin). Hoidot tasapainottavat faskioitten harmoniaa kehossa ja parantavat aineenvaihduntaa kudoksissa. 

Jomon on myös Kuratomin kehittämä menetelmä, joka shindoa voimakkaammin tähtää lihasten, jänteiden ja luuston hoitoon. Jomon vaikuttaa suorien faskialinjojen lisäksi spiraalilinjoihin.

Sensei Kuratomilla on taitoluisteluvalmentajatausta, joten shindo ja jomon sopivat erityisesti liikkuville urheileville henkilöille.

Ryhmille Shindo- Jomon-ohjaus

Shindo-Jomon-virkistyshetki työyhteisölle 1-1½ h. 100€ + alv 24%.