Koulutukset ja valmennukset sekä valokuvaus

TRE (Trauma Release Excercises) – peruskurssi (5 h)

 • harjoitellaan TRE-menetelmässä hoitavana elementtinä toimivan kehon liikkeen – tärinän – aikaansaamista, jonka jälkeen omatoiminen TREn tekeminen jatkuu kurssin jälkeen
 • käydään läpi TRE-menetelmän taustaa ja teoriaa

Työnohjaus ja coaching

 • työnohjaus tai coaching on asiakkaan kanssa tiettyihin sovittuihin tavoitteisiin sovitussa ajassa tähtäävää yhteistyötä
 • lähestymistapana on systeeminen oppimiskäsitys, rakenteena GROW-mallin kaltainen lähestymistapa
 • työnohjaus ja coaching toteutetaan useimmiten luonnossa ja keskustelun apuna käytetään NLP- ja valokuvaterapeuttisia menetelmiä

NLP Practitioner (16 pv)

 • NLP Practitioner-koulutus antaa valmiudet NLP:n käyttöön omassa työssä
 • toteutetaan yhteistyössä Muurlan opiston kanssa

NLP Master Practitioner (16 pv )

 • NLP Master Practitioner-koulutus antaa eväitä NLP-menetelmien luovaan omaan soveltamiseen ja sen käyttöön vaikkapa työnohjauksessa, koulutuksessa, hoitotyössä, urheiluvalmennuksessa tmv.
 • koulutus sisältää perusmenetelmiä ja lisäksi uusia Next Generation-NLP:n menetelmiä

Valokuvaus

 • henkilökuvaus, muotokuvaus, yritysten henkilöstökuvaus
 • valokuva itseluottamuksen rakentajana