Koulutukset ja valmennukset sekä valokuvaus

Shindon peruskurssi (10h)

 • harjoitellaan Shindon perusvenytyksiä, joita kurssin jälkeen voi tehdä itsehoitona
 • harjoitellaan Shindo-varvashoidon sekä niska-hartiahoidon perusmuotoja
 • tutkitaan Shindossa sovelletun lihastoimintoketjujen (japanilaisessa ajattelussa meridiaanien) hoitamista ja merkitystä
 • Seuraava peruskurssi: 20.-21.4.2018 Turun Hieronta-akatemia (ilmoittaumiset Hieronta-akatemiaan)

TRE (Trauma Release Excercises) – peruskurssi (5 h)

 • harjoitellaan TRE-menetelmässä hoitavana elementtinä toimivan kehon liikkeen – tärinän – aikaansaamista, jonka jälkeen omatoiminen TREn tekeminen jatkuu kurssin jälkeen
 • käydään läpi TRE-menetelmän taustaa ja teoriaa

Työnohjaus ja coaching

 • työnohjaus tai coaching on asiakkaan kanssa tiettyihin sovittuihin tavoitteisiin sovitussa ajassa tähtäävää yhteistyötä
 • lähestymistapana on systeeminen oppimiskäsitys, rakenteena GROW-mallin kaltainen lähestymistapa
 • työnohjaus ja coaching rakentuvat 45 minuutin mittaisista tapaamisista

NLP Practitioner (16 pv)

 • NLP Practitioner-koulutus antaa valmiudet NLP:n käyttöön omassa työssä
 • toteutetaan yhteistyössä Muurlan opiston kanssa

NLP Master Practitioner (16 pv )

 • NLP Master Practitioner-koulutus antaa eväitä NLP-menetelmien luovaan omaan soveltamiseen ja sen käyttöön vaikkapa työnohjauksessa, koulutuksessa, hoitotyössä, urheiluvalmennuksessa tmv.
 • koulutus sisältää perusmenetelmiä ja lisäksi uusia Next Generation-NLP:n menetelmiä, joissa korostuu kehollisuus entistä enemmän
 • toteutetaan yhteistyössä Muurlan opiston kanssa – seuraava alkaa 2.2.2019, katso www.muurlanopisto.fi

Valokuvaus

 • henkilökuvaus, muotokuvaus
 • valokuva itseluottamuksen rakentajana