Koulutukset & Coaching & Työnohjaus

Koulutukset ja valmennukset sekä valokuvaus

TRE (Trauma Release Excercises) – peruskurssi (5 h)

  • harjoitellaan TRE-menetelmässä hoitavana elementtinä toimivan kehon liikkeen – tärinän – aikaansaamista, jonka jälkeen omatoiminen TREn tekeminen jatkuu kurssin jälkeen
  • käydään läpi TRE-menetelmän taustaa ja teoriaa

Työnohjaus ja coaching

  • työnohjaus tai coaching on asiakkaan kanssa tiettyihin sovittuihin tavoitteisiin sovitussa ajassa tähtäävää yhteistyötä
  • lähestymistapana on systeeminen oppimiskäsitys, rakenteena GROW-mallin kaltainen lähestymistapa
  • työnohjaus ja coaching toteutetaan useimmiten luonnossa ja keskustelun apuna käytetään NLP- ja valokuvaterapeuttisia menetelmiä

Valokuvaus

  • henkilökuvaus, muotokuvaus, yritysten henkilöstökuvaus
  • valokuva itseluottamuksen rakentajana
  • https://pekkainnanen.kuvat.fi/kuvat/